Het archief
opent zich

Opdrachtgever:
Mir Motion / Gelders Archief

Het Gelders Archief legt in deze animatie uit wat er wel en niet te vinden is in hun archief. Het markante gebouw van het Gelders Archief diende als inspiratie voor het ontwerp. Een dynamisch ogend gebouw wat voorbij gaat aan het gesloten karakter van een archief. De gelaagdheid van de gevelbekleding is als basis genomen. Daarachter toont het archief haar ‘schatten’. Mir Motion heeft het technische gedeelte op zich genomen.

Werkzaamheden: ontwerp – illustratie – animatie